webfm logo1
webfm logo2
 

voorbeeldheader

De Voedselbank in Beuningen hoeft niet te rekenen op veel steun van de gemeente. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. De Voedselbank heeft nu huisvesting op de Hutgraaf, maar moet daar volgend jaar weg.

De gemeente geeft geen subsidie en wil hooguit kijken of er misschien tijdelijk in een van de gemeentelijke panden plaats is voor de Voedselbank.

Een motie van het CDA, waarin het college van B&W werd opgeroepen om samen met de Voedselbank te zoeken naar huisvesting, werd weggestemd. Alleen PvdA en GroenLinks steunden dit voorstel. CDA-raadslid Pim van Teffelen wees erop dat er steeds wordt gepraat over de participatiesamenleving. In dat kader wordt er nu om hulp gevraagd, maar geeft de gemeente niet thuis, zo zei hij.

Raadslid Ria Straathof van de PvdA noemde de Voedselbank een typisch burgerinitiatief, waarvoor onder de Beuningse bevolking veel support is. Zij benadrukte dat bijvoorbeeld Nijmegen en Wijchen wel subsidie geven aan de Voedselbank.

Volgens wethouder Piet de Klein is de gemeente niet verantwoordelijk voor de Voedselbank, maar omarmt het college de bank weldegelijk

Het is nog helemaal niet zeker of de gemeente Druten haar medewerking verleent aan de komst van een zwarte markt. Twee ondernemers zien hier mogelijkheden voor in het voormalige pand van Trio Woonplaza langs de Van Heemstraweg in Druten.

Omdat de initiatiefnemers nog geen officieel verzoek hebben ingediend bij de gemeente, wil wethouder Sjef van Elk er nog niet veel over zeggen. De plannen moeten passen in het bestemmingsplan, en als dat zo is, dan kunnen de ondernemers een omgevingsvergunning aanvragen.

Uiteindelijk beslist dan de gemeenteraad of de zwarte markt er komt.
De initiatiefnemers beogen een overdekte markt met vooral 2e hands spullen. In het grote pand van Trio Woonplaza zouden 500 marktkramen moeten komen.

Van Elk is op voorhand niet blij met grootschalige activiteiten, die een negatief effect kunnen hebben op de detailhandel in Druten. Hij noemt het wel positief als er weer bedrijvigheid komt in het nu lege pand.

De ondernemersvereniging OVD wil nog niet reageren. De OVD wil eerst alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Na het verhaal in de krant hebben zich volgens een woordvoerder al wel ongeruste winkeliers gemeld.

Het CDA in Beuningen is teleurgesteld dat het Mantelzorgcompliment is wegbezuinigd. Dit compliment bestaat uit 200 euro steun voor elke officiële mantelzorger.

De gemeente krijgt jaarlijks 90.000 euro van het rijk voor hulp aan mantelzorgers. De kosten van het compliment beslaan slechts een klein deel van dit bedrag. Het CDA wijst er op dat de gemiddelde mantelzorger 1100 euro per jaar kwijt is aan extra onkosten.

In de gemeenteraad deed het CDA een vergeefse poging om het compliment te behouden. De 90.000 euro gaat nu op aan hulp voor mantelzorgers die overbelast zijn.

De Gelderse Comedynight beleeft op 30 januari zijn eerste editie in Active Partyworld in Druten. Dit maakte de initiatiefnemer tv-presentator Jochem van Gelder woensdag bekend.

Jochem van Gelder, die in Beneden-Leeuwen woont, deed onlangs een oproep aan stand-up comedians om zich te melden. Ook op Webtv daagde hij Gelderse cabaretiers uit om mee te doen. Inmiddels zijn er tien serieuze deelnemers.

De bekende Beuningse cabaretier Pieter Derks is waarschijnlijk op 30 januari van de partij. Van Gelder wil de Gelderse Comedynight meerdere keren per jaar organiseren.

Het filmhuis in Beuningen heeft veel te laat het jaarverslag ingediend en had daarom geen subsidie over 2014 moeten krijgen. Dat stelt het Beuningse VVD-raadslid Paul ten Haaf.

Om voor subsidie in aanmerking te komen had het filmhuis het jaarverslag vóór 1 april moeten indienen. De stukken kwamen echter pas half juni.
Volgens wethouder Hans Driessen zijn er geen juridische beperkingen om toch subsidie te verlenen.

Het Beuningse filmhuis, dat onderdeel uitmaakt van Bioscoop Van Heemstrabaan, ontvangt nog tot en met 2016 jaarlijks een subsidie van 30.000 euro.