webfm logo1
webfm logo2
 
Winssen.jpg

Tijdens de vorige gemeenteraadsvergadering diende de oppositie van West Maas en Waal een motie in die moest voorkomen dat stembureaus bemand worden door plaatselijke politici. De regel zou al moeten gelden vanaf de Provinciale Staten verkiezing in maart, in een poging elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Heus geen gek voorstel. Beuningen doet dit al enige tijd en ook de kiesraad adviseert terughoudendheid als ’t aankomt op politici in stembureaus.
Toch zag de coalitie hier niets in, sterker nog vooral de Federatie Dorpslijsten was fel tegen en trok de trommel met kletskoek schaamteloos open. Zo zou het niet inzetten van raadsleden veel meer kosten en volgens de FD was de kans op beïnvloeding
“buiten erger zijn dan binnen”. Pardon? Die “beïnvloeding” buiten heet simpelweg campagne voeren. Het stembureau zelf is een ander verhaal. Het moet een neutrale locatie zijn, er mag nog verkiezingsspeldje zichtbaar zijn. Is ’t dan niet gek dat plaatselijke politieke kopstukken, die eens per vier jaar zelf op die posters staan, wel in een stembureau mogen werken?
De beschamende vertoning werd nog erger toen burgemeester Steenkamp van zich liet horen. Als voorzitter van het hoofdstembureau voelde hij zich persoonlijk aangevallen door de motie en stond klaar om het voorstel eigenhandig weg te hameren.

Dat kwam hem op een storm van kritiek te staan van de oppositie die zich terecht monddood gemaakt voelde. Het escaleerde toen Steenkamp, gesteund door de coalitie, meende dat de oppositie dan ook niets meer te zoeken had in een stembureau. Immers, als zij zo principieel waren moesten ze zelf maar weg blijven… Slimme actie van de Federatie Dorplijsten en de VVD, zo heb je helemaal vrij spel in een stembureau.
Kort en goed, de motie haalde het niet. Steenkamp liet tot slot ook nog even dreigend weten dat hij verantwoordelijk was voor de personele invulling op de stembureaus en niemand anders.
Tot zover de onafhankelijk voorzitter van de raad. De man heeft mazzel dat er in Nederland geen burgemeestersverkiezingen zijn…