webfm logo1
webfm logo2
 
Winssen.jpg

De VVD in Beuningen is zeer verbaasd over het standpunt van wethouder Hans Driessen, dat het geen taak is van de gemeente om winkels voor Beuningen te werven.

Volgens VVD-raadslid Paul ten Haaf moet de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente een actieve rol spelen in het binnenhalen van winkelbedrijven. Dat kan de leegstand in het Beuningse winkelcentrum helpen verkleinen.

Het college van B&W is één van de partijen die de smeerolie vormen als het gaat om huurders en verhuurders met elkaar in contact brengen in een moeilijke markt, zegt Ten Haaf.